duur ww uitkering
duur WW uitkering Radar het consumentenprogramma van AVROTROS.
Heb een vraag over de duur van een WW uitkering. Je hebt een WW uitkering gekregen voor de duur van 27 maanden op basis van je arbeidsverleden van 27 jaar. Deze 27 maanden maak je geheel of gedeeltelijk gebruik van die uitkering.
opleidingen
Artikel: Duur van de WW-uitkering.
Is uw arbeidsverleden tien jaar? Dan heeft u recht op tien maanden WW uw basisuitkering en uw verlengde uitkering bij elkaar opgeteld. Om uw arbeidsverleden te berekenen moet u een speciale formule toepassen. Uw arbeidsverleden voor de WW bestaat namelijk uit.: uw feitelijke daadwerkelijke arbeidsverleden, en. uw fictieve arbeidsverleden. De optelsom van deze twee periodes vormt uw totale arbeidsverleden. En elk jaar arbeidsverleden geeft dus recht op één maand WW-uitkering. Uw feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1 januari 1998 waarin u ten minste 52 dagen loon hebt ontvangen. Het jaar waarin u werkloos wordt, telt niet mee. Op 20 februari 2003 bent u bij een werkgever fulltime in dienst getreden. U wordt werkloos in 2013. Voor uw feitelijke arbeidsverleden tellen dan de jaren 2003 tot en met 2012. Soms hebben werkgevers deze gegevens niet doorgegeven aan het UWV of is om een andere reden uw arbeidsverleden toch niet geregistreerd. Als gevolg daarvan kan de duur van uw WW-uitkering onjuist zijn berekend.
ontslag wederzijds goedvinden
Maximale uitkeringsduur WW weer naar drie jaar rtlz.nl.
Economie Versobering WW teruggedraaid, dit is wat je moet weten. Politiek Werkgevers gaan akkoord met langere WW. Van onze partner 6 tips om slimmer je agenda te beheren. Personal finance Splijtzwam tijdens de formatie? Opinie Geloof in eigen verantwoordelijkheid komt ons duur te staan.
uwv rotterdam
WW-uitkering 2017 Transitievergoeding.
De duur van de WW wordt korter naarmate de ontslagdatum later in 2017 is. Deze verkorting van WW duur gaat door tot 1 juli 2019. Aantal maanden WW-uitkering. Leeftijd in 2017. jan, feb, mrt. apr, mei, jun. jul, aug, sept. okt, nov, dec. Voorbeeld duur WW-uitkering. U bent geboren in 1980. U werd 18 in 1998 en begon met werken. Als u sinds 1998 onafgebroken heeft gewerkt en in 2017 wordt ontslagen, heeft u 18 jaar arbeidsverleden niet 19 jaar, want het jaar van ontslag telt niet mee. U heeft 18 maanden lang recht op een WW-uitkering. Om een uitkering te ontvangen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.
no cure no pay letselschade advocaat
Opbouw en duur WW verandert per 1 januari 2016.
De hoogte van het percentage dat de werknemer ontvangt aan WW-uitkering blijft gelijk. De eerste twee maanden heeft de werknemer aanspraak op een uitkering van 75% en daarna 70%, waarbij steeds geldt dat de WW-uitkering niet meer bedraagt dan 75% respectievelijk 70% van het maximum dagloon. De nieuwe regels voor de opbouw en duur van de WW-uitkering gelden voor werknemers die op of na 1 januari 2016 werkloos worden. Voor werknemers die vóór 1 januari 2016 al een WW-uitkering ontvingen, veranderen de regels niet. Dat kan anders zijn als er iets in hun situatie verandert. Na een werkhervatting van langer dan 6 maanden ontstaat namelijk een nieuw recht op WW.
lichaam ontgiften
Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Sinds 1 januari 2016 korter WW. De maximale duur van een WW-uitkering wordt stap voor stap korter. Van 38 maanden in 2015 naar 24 maanden vanaf april 2019. Private aanvulling ww-uitkering. Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de ww-rechten weer aanvullen naar de oorspronkelijke duur van de ww.
WW-uitkering berekenen hoogte en duur.
Als u uw baan verliest heeft u vaak recht op een WW-uitkering. De hoogte en duur van de WW-uitkering zijn afhankelijk van uw leeftijd en uw arbeidsverleden. Bereken hoeveel WW u ontvangt en hoelang de uitkering duurt. Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering versoberd.
Hoe lang duurt mijn WW-uitkering? FNV.
De duur van je arbeidsverleden is bepalend voor de totale duur van je WW-uitkering. De jaren voor 1998 tellen altijd mee, vanaf het jaar waarin je 18 werd. Voor elk jaar vanaf 1998 zal je moeten aantonen dat je minimaal 52 dagen of meer loon hebt ontvangen, om dat jaar mee te kunnen tellen. Elk jaar arbeidsverleden telt voor 1 maand uitkering. Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid wordt ook de opbouw van WW-rechten aangepast.: De voorwaarden voor de toekenning van een WW-uitkering blijven hetzelfde weken eis en maanden eis en verwijtbare werkloosheid. Het maximum aantal maanden WW wordt tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2019 per kwartaal met een maand afgebouwd van 38 naar 24 maanden.

Contacteer ons