ww uitkering
vaststellingsovereenkomst bij ziekte
WW-uitkering aanvragen.
Dan krijgt u mogelijk tijdelijk een lagere uitkering. Bij een WW-uitkering hoort een aantal plichten. Een overzicht en de uitleg van de plichten die voor u gelden vindt u op de pagina Mijn plichten op uwv.nl. De aanvraag duurt ongeveer 30 minuten. U vraagt een WW-uitkering aan via een digitaal formulier. U logt in met DigiD. U kunt tussendoor stoppen en later doorgaan. Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail dat wij uw WW-aanvraag hebben ontvangen. Tips: Stappenplan WW en Wegwijzer WW-app. Vraag hier uw offerte aan
uwv
Artikel: Wanneer stopt mijn WW-uitkering?
Wanneer ben ik verzekerd voor werkloosheid? Verplichtingen in de WW. Recht op WW na opzegging dienstverband. Wat betekent de wekeneis in de WW? Hebben andere inkomsten invloed op mijn WW-uitkering? Vakantie en WW. WW en passende arbeid. Opnieuw werkloos worden.
schoonmaakbedrijven
Werkeloosheidsuitkering WW-uitkering.
Een WW-uitkering werkeloosheidsuitkering is een tijdelijke uitkering waar u aanspraak op kunt maken als u gewerkt heeft en nu werkloos bent. U vraagt deze aan en vindt meer informatie erover via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV. Op de website van het UWV vindt u alle informatie over de WW-uitkering; over aanvragen, voorwaarden, rechten, plichten enzovoort.
vochtbestrijding
Werkgeversorganisaties en vakbonden akkoord over reparatie van de WW-uitkering.
In mijn blog opbouw en duur WW verandert per 1 januari 2016 ga ik hier uitgebreider op in. Basisuitkering en verlengde uitkering. De eerste drie maanden heeft een werknemer recht op een basisuitkering als de werknemer in de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid minimaal 26 weken heeft gewerkt.
reïntegratie
Werkgevers alsnog achter WW-uitkering van drie jaar NRC.
Werkgevers gaan alsnog akkoord met een langere WW voor langdurig werklozen. VNO-NCW en MKB Nederland hebben na een extra bestuursvergadering ingestemd met het plan om de huidige uitkering te verlengen van twee naar drie jaar. Dat maakten de werkgeversorganisaties maandagavond bekend.
SAP
Uitkering na ontslag: heb je als werknemer altijd recht op WW-uitkering?
Via de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet WW ben je als werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de WW-premie in op het loon. De WW geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering bij werkloosheid. Je kan WW aanvragen bij het UWV.
WW-uitkeringen.
De statistiek geeft inzicht in het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt in het kader van de Werkloosheidswet WW. Tevens geeft de statistiek uitsluitsel over de nieuwe uitkeringen in de desbetreffende verslagperiode instroom en het aantal uitkeringen dat in de desbetreffende verslagperiode is beëindigd uitstroom.
Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
De ministerraad stemde op 6 september 2017 in met het voorstel om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De maatregel treedt in werking na publicatie in de Staatscourant. Meer informatie over de ww-aanvulling is te vinden op de website van de Stichting Private aanvulling WW PAWW.

Contacteer ons