heb ik recht op ww
vaststellingsovereenkomst bij ziekte
Artikel: Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?
5 Hoe zit het met mijn bijstandsuitkering als ik samenwoon? Terug naar overzicht Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Niet iedereen die werkloos is, heeft automatisch recht op een WW-uitkering. Volgens de wet moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om een WW-uitkering te kunnen krijgen. U moet verzekerd zijn voor de WW. Meer informatie over dit programma
eetstoornis
Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering? Uitbetaling WW.
Als u aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op een uitkering van 3 maanden. U heeft recht op een langere WW-uitkering als u ook aan de jareneis voldoet. De jareneis houdt in dat u in de 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd, in tenminste 4 kalenderjaren voldoende gewerkt heeft. Voldoende gewerkt betekent dat u in een jaar minimaal 52 dagen loon heeft ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat u over minimaal 208 uur loon moet hebben ontvangen. Het jaar waarin u werkloos bent geworden, telt bij deze berekening niet mee. In het digitaal verzekeringsbericht kunt u uw arbeidsverleden nakijken. Uw totale WW-uitkering duurt in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Met een maximum van 38 maanden. Voor het arbeidsverleden tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend Klik op Uitleg over de duur van een WW-uitkering, en klik daarna op Totale arbeidsverleden. Aanpassing duur WW vanaf 1 januari 2016.
wmf koffiemachine
Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Wet werk en zekerheid: De WW verandert De veranderingen in de WW op hoofdlijnen factsheet werknemers. Het kabinet en de werknemers en werkgeversorganisaties hebben afgesproken dat de WW verandert. De belangrijkste veranderingen. Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering? Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen?
skihellm
Ik word werkloos UWV Voor Particulieren.
Voor ieder volledig kalenderjaar heeft u recht op 1 maand WW. 7 jaar arbeidsverleden betekent dus 7 maanden WW. Als ik meer dan 10 jaar arbeidsverleden heb. Voor alle volledige kalenderjaren aan arbeidsverleden voor 1 januari 2016 heeft u recht op 1 maand WW.
Heb ik recht op WW als ik zelf ontslag neem?
Werkwacht / Artikelen / Heb ik recht op WW als ik zelf ontslag neem? Heb ik recht op WW als ik zelf ontslag neem? Meestal heb je geen recht op een WW-uitkering als je zelf ontslag neemt. Ook niet als je dat in je proeftijd doet.
Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Het Juridisch Loket. Group 2. Group 2. Page 1.
Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Raakt u uw baan kwijt? Dan kunt bij UWV een werkloosheidsuitkering WW aanvragen. UWV beoordeelt of u een WW-uitkering krijgt. Lees hieronder de voorwaarden. U heeft recht op een WW-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet.:
Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Ontslag.nl.
Print deze pagina. Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden op een rijtje. U moet uiteraard werkloos zijn. Daarvoor moet u om te beginnen voor minimaal vijf uur per week ontslagen zijn. Als u normaal gesproken minder dan tien uur per week werkt, dan geldt deze eis van vijf uur niet. U moet wel minimaal de helft van uw aantal uren verliezen. U werkt twintig uur per week en u wordt voor drie uur per week ontslagen. U bent dan volgens de WW niet werkloos.
Duur WW-uitkering? Hoe lang heb je recht op WW-uitkering bij ontslag?
Ik ben / word ontslagen wat nu? Redenen voor ontslag. UWV uitkering na ontslag. Ontslag nemen statutair bestuurder. Opzegtermijn bij ontslag. WW-uitkering bij nemen van ontslag. Wijzigingen ontslagrecht 2015. Home / Ontslag krijgen / UWV uitkering na ontslag / Duur WW-uitkering. De duur van de WW-uitkering verschilt per persoon. Ten eerste wordt er gekeken of je recht hebt op een uitkering. Daarna wordt de duur van de WW-uitkering bepaald. Duur WW-uitkering berekenen. De duur van je WW-uitkering was in het verleden minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Vanaf 1 januari wordt de duur van de WW-uitkering stapsgewijs ingekort. De totale maximale WW-duur wordt teruggebracht naar 24 maanden i.p.v. de huidige 38 maanden. Meer hierover lees je op de pagina wijzigingen WW-uitkering. De wekeneis en jareneis zijn van invloed op de duur van je WW-uitkering. Als je aan de wekeneis voldoet, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering van 3 maanden. Als je aan de jareneis voldoet heb je langer recht op een WW-uitkering.

Contacteer ons