ww rechten
vaststellingsovereenkomst bij ziekte
Hoe lang duurt de WW-uitkering Ontslag.nl.
Voor de WW geldt een bijzondere definitie van het begrip arbeidsverleden. Uw totale arbeidsverleden voor de WW is een optelsom van uw fictieve arbeidsverleden en uw feitelijke arbeidsverleden. Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de periode vanaf het jaar dat u de 18-jarige leeftijd bereikte tot aan 1998. start hier
kookcursus rotterdam
Reparatie WW-rechten CNV Vakmensen.
In de oude situatie kreeg de werknemer een WW-uitkering van 16 maanden voor elk jaar arbeidsverleden 1 maand WW. In de nieuwe situatie geven de eerste 10 jaar arbeidsverleden recht op 10 maanden WW. De resterende 6 jaar geven recht op 6 x 05, maand 3 maanden WW.
makelaar no cure no pay
Ik word werkloos UWV Voor Particulieren.
Dan kunt u opnieuw een WW-uitkering aanvragen voor de uren die u niet meer als zelfstandige gaat werken. De periode waarbinnen u mogelijk opnieuw WW krijgt, hangt af van hoelang u recht had op WW.: Had u 18 maanden of korter recht op WW?
Opbouw en duur WW verandert per 1 januari 2016.
In dat geval wordt de resterende duur van de WW op het moment dat het werk werd hervat wel doorgeschoven. Wanneer iemand na werkhervatting wederom werkloos wordt, maar niet voldoet aan de 26 uit 36 weken eis en dus geen nieuw recht ontstaat, herleeft het oude recht.
Hoe lang duurt mijn WW-uitkering? FNV.
Hij heeft vanaf 1 januari 1998 voor 40 uur per week in loondienst gewerkt. Zijn ww-uitkeringsduur wordt als volgt berekend.: Feitelijk arbeidsverleden 1998-2016: 18 jaar 18 maanden ww. Feitelijk arbeidsverleden 2016-2018 2 jaar 1 maand ww. Totaal 19 maanden ww.
WW-uitkering berekenen hoogte en duur.
Iedere drie maanden wordt de maximale duur verkort met één maand tot maximaal 24 maanden in 2019. Daarnaast geven de jaren dat u gewerkt heeft vanaf 2016 maar recht op een halve maand WW in plaats van een hele maand voordien.
Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
De werknemers die deze aanvullende rechten krijgen, gaan hiervoor wel zelf de premie betalen. Een eigen privaat fonds van de sociale partners gaat de premies en uitkeringen beheren. De ministerraad stemde op 6 september 2017 in met het voorstel om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De maatregel treedt in werking na publicatie in de Staatscourant. Meer informatie over de ww-aanvulling is te vinden op de website van de Stichting Private aanvulling WW PAWW.
Artikel: Opnieuw werkloos worden.
Als u meer dan 26 weken gewerkt heeft, dan heeft u nieuwe rechten opgebouwd en heeft u recht op een nieuwe WW-uitkering. Petra is 38 jaar en is werkloos geworden. Op grond van haar arbeidsverleden heeft zij recht op 20 maanden WW.

Contacteer ons