maximum ww uitkering 2016
Duur WW-uitkering? Hoe lang heb je recht op WW-uitkering bij ontslag?
Wijzigingen ontslagrecht 2015. Home / Ontslag krijgen / UWV uitkering na ontslag / Duur WW-uitkering. De duur van de WW-uitkering verschilt per persoon. Ten eerste wordt er gekeken of je recht hebt op een uitkering. Daarna wordt de duur van de WW-uitkering bepaald.
ontslag op staande voet ww uitkering
Hoe hoog is de WW-uitkering Ontslag.nl.
Omdat dit meer is dan het maximum dagloon van 20760, euro zal Hendrik een WW-uitkering krijgen op basis van het maximum dagloon. De eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering voor Hendrik dan dus 75% x 20760, x 2175, 3.38648, euro bruto inclusief vakantietoeslag.
kookworkshop utrecht
WW-uitkering berekenen hoogte en duur.
Bereken hoeveel WW u ontvangt en hoelang de uitkering duurt. Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering versoberd. Iedere drie maanden wordt de maximale duur verkort met één maand tot maximaal 24 maanden in 2019. Daarnaast geven de jaren dat u gewerkt heeft vanaf 2016 maar recht op een halve maand WW in plaats van een hele maand voordien.
skihellm
Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Uw totale WW-uitkering duurt in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Met een maximum van 38 maanden. Voor het arbeidsverleden tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend. Sinds 1 januari 2016 korter WW.
Bedragen UWV Voor Particulieren.
Maximumdagloon per 1 juli 2017. Maximum bruto voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet WW, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA en de Wet arbeid en zorg WAZO.
Bereken voor 2016 of 2017 de maximum ww faillissementsuitkering uwv per maand en 4 weken.
Per 1 januari 2016 is de ww faillissementsuitkering gemaximeerd. De uitkering wordt uitbetaald door het uwv. Hoe hoog is de maximum faillissementsuitkering in 2017 of 2016 per maand of omgerekend per 4 weken? Met deze module bereken je de maximum ww faillissementsuitkering per de door jouw gekozen peildatum vanaf 1 januari 2016.
WW-uitkering Onderwerp Rijksoverheid.nl.
Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering WW-uitkering aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen. Op 1 januari 2016 is de duur en de opbouw van de WW veranderd.
Bereken de WW-uitkering Ontslag.nl.
Artikelen over ontslag Rekentools voor ontslagvergoedingen Video's' over ontslag Ontslagdocumenten Nieuwsberichten over ontslag. Wat kunnen wij voor je doen? Ik wil een arbeidsrechtspecialist spreken Een vaststellingsovereenkomst laten checken Ik wil per e-mail een ontslagvraag stellen Ik wil een ontslagdocument downloaden.

Contacteer ons